Sosyal Sorumluluk

​

İnsanlara yaşadıkları toplumlarda sorumluluklar yüklenmiştir.

​

“Sosyal Sorumluluk” insanî ve ahlâkî bir boyuttur.

​

İnsanın, karşı taraftan herhangi bir menfaat beklemeden ve kendisini topluma karşı sorumlu hissederek, toplumun değer yargılarına, normlarına, gelenek ve göreneklerine, ülkenin kanun ve kurallarına, dini duygularına vb insanî değerlerin inceliklerine uygun hareket ederek gönüllü faaliyetlerde bulunmasıdır sosyal sorumluluk.

​

Sosyal sorumluluk anlayışına sahip bireyler, hiçbir karşılık beklemeksizin insanlara faydalı olan, onların mutluluğu ile mutlu olan “güzel insan” modeline uygun insanlardır ki toplumlar bu insanların çalışmaları ve eserleri ile huzur, mutluluk, sağlık ve değer bulacaktır.

​

İnsan sosyal bir varlıktır dolayısıyla içinde yaşadığı topluma karşı sorumlukları vardır ve bu sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir.

​

Artan bireyselleşme, ilk başta menfaate dayalı çıkar ilişkilerini geliştirmekte akabinde erişilen doygunluk noktasından sonra ise sistematik duyarsızlık meydana çıkmaktadır ki bu noktada insanlar birbirlerine selam vermeyi dahi bir meşakkat olarak görmekte ve iletişim sıfırlanmaktadır. Bir de yoğun iş yaşamı, teknoloji vb sebepler ile gelişen stres durumları göz önüne alındığında bunun ne kadar büyük toplumsal yıkımlara sebep olabileceği ortadadır.

​

Ne yapmalıyız?

​

Öncelikle kendimize fırsat vermeliyiz.

​

İnsanı insan yapan değerlere sıkı sıkıya sarılmalıyız. Biz olmayı öğrenmeliyiz.

​

Sonra yapabileceğimiz bir şeyler için çaba harcamalıyız. İllaki olağanüstü, büyük bir iş olmasına gerek yok tabiki. Herkesin kendince yapabileceği şeyler mutlaka vardır.

​

“Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.” der Socrates

​

Sokrates’in bu sözü gönüllü bir şeyler yapabilecek olup ta yapmayan veya yetersiz sorumluluk üstlenerek yapan ve buna bahaneler türetenler için sanırım uygun bir sözdür.

​

Özellikle kurumların ve şirketlerin dahi çok güzel sosyal sorumluluk projelerine imza atmaktadır.

​

Hiçbir menfaat gütmeden, beklenti içerisine girmeden topluma yararlı işler yapmanın mutluğunu yaşayabilirsiniz.

​

Gelin hepimiz daha fazla sosyal sorumlu olalım.

​

Biz KALAYCIOĞLU olarak üzerimize düşeni yapacağımıza söz veriyoruz.

​

saygılarımızla.

www.kalaycioglu.com

©2017

​

kurumsal

​

iletişim