​

kurumsal

KURUCUMUZ

​

Girişimciliği ve daima geleceğe yatırım yapmasıyla iş dünyasında özel bir yeri olan, insanın sermayeden daha önemli olduğuna inanan, 

Kalaycıoğlu Grubu'nun ebedi başkanı.

Hüseyin Kalaycıoğlu

11.06.1941 İzmir

​

Kendisine sonsuz saygıyla teşekkür ediyoruz.

​

Kurucumuzun mesajı :

​

“Sağlığım yerinde, İnancım tam, Devletim ve Ülkem  varoldukça dirayetli ve sürekli iş yapabilirim.” 

Bu cümlem her zaman, her yerde benim yol göstericim oldu. Sizden de  her zaman bu dört ortak paydanın sürekliliklerini sağlamak için gerekli özveriyi göstermenizi bekledim, bekliyorum ve bekleyeceğim.

​

Şu hepimizce kabul edilmelidir ki “Para” her zaman lazımdır, ancak benim için aldığım kararlarımın hiç bir zaman ilk sırasındaki detay olmamıştır. Sizlerde aldığınız kararlarınızda mutlaka bu hususa dikkat edin.

​

Tüm çalışma hayatım boyunca kaybettiğim zaman yıkılmayacağım kadar risk aldım. Buda aslında içinde bulunduğunuz kurumun omurgasının sağlamlığının ana temelidir. Bu felsefeyi kaybetmemek için elinizden geleni yapmanız benim için ve kurumunuzun geleceği ve sürekliliği için çok önemlidir. 

​

Herkese saygılı ve Herkesçe saygın bir kurum olma vizyonu ile kurumumun uzun dönemli var olmasını ve sürdürebilir büyümenin sağlanmasını hedefledim.

​

Büyümeyi gerçekleştirmek için , Hedef Pazarın Dünya olduğunu unutmayarak Yerel Pazar payını kaybetmeden gerekli çalışmaların bu hedefe yönelik yapılmasına dikkat ettim.

​

Yenilikçi ürün ve uygulamalarla hızla değişen dünyada daha fazla tüketiciye ve teknolojiye ulaşılması, kurumumun gelecekte nasıl ve ne şekilde yer alacağını belirleyecektir.

​

Bu hususlara dikkat ederek ve benimseyerek Kurumsal Sorumluluk bilinciyle geleceğin garanti altına alınması en önemli hedefim oldu.

​

Tabiki şunu da unutmamak gerekir ki bir Kurum her bir biriminde hissettiği ve hissettirdiği Kurum Kültürü ile Herkese saygılı ve herkesçe saygın olabilir.

​

Bu kurumun ilk temellerini atarken benimsediğim ilkeler eminim ki bu kurumun geleceğinde de sizlere yol gösterici olacaktır.

​

Öncelikle Kalaycıoğlu’nda

​

Kalbi merhametli , Akıllı ve adaletli olunmalıdır.

​

Kurum adabı ve onuru her şeyden daha önemlidir.

​

Haram yememek kesin kuralımızdır.

Kurduğum Kurumda hiç bir zaman yalan söylenemez,

Gıybet edilemez.

 (Başkasının arkasından konuşulamaz, dedikodu yapılamaz.)

​

Her kez,

Eline, beline, diline sahip olmalıdır.

Kibir, kin tutmamalıdır.

Kimse ,kimseye haset etmemelidir.

​

Elinizin ermediği yere el uzatmamalıyız.

Sözümüzün geçmediği yere söz söylememeliyiz.

​

İbretle bakmalı , yumuşakça söylemeliyiz.

Küçüğe izzet , büyüğe hürmet etmeliyiz.

​

Devamlılığı olmayan her ne ise para ve zaman harcanmamalıdır.

​

Kuruma Maddi, Manevi zarar  veren yaşananlardan ders alınmalı, tekrarlanmaması için yazılmalı ve mutlaka ihtiyaç duyulduğunda hatırlatılmalıdır.

​

“Söz uçar, yazı kalır.” her zaman her yerde aklımızda olmalıdır.

​

Kurum ve İnsan kalitemiz; ne boyutta sorumluluk verici olduğumuz kadar, sorumluğu ne kadar aldığımızla ölçülür.

​

Adama göre iş değil, işe göre adam seçmeliyiz. Buda kurumsallaşmanın ne kadar önemli olduğunu unutmamamızı sağlayacaktır. 

​

Zaman, Bilgi ve İnsan en büyük 3 değerimizdir. Bu değerlerin hiçbirini kaybetmemeliyiz ve bu 3 değere her zaman sahip çıkmalıyız.

​

Kurumumuzun çalışanları; mal veya hizmet aldığı, mal veya hizmet sattığı şahıslar ve firmalar ile çalışma kurallarını yazılı olarak belirlemeden ve sermaye sahiplerinin yetkilendirdiği yöneticilerin yazılı onayını almadan hiç bir ticari faaliyet yapmamalıdır. Kurumun her bölümünde ve her aşamasında her ne faaliyet olursa olsun mutlaka fiyatı, vadesi, muhatapları ve kuralları karşılıklı imza altına alınmalıdır.

​

Kurumlar kuralları ile yaşam sürelerini belirler.

​

Kurum kültürü değişmez ama kurum kuralları günün şartlarına göre dikkatle değiştirilebilir.

​

Herkesin hata yapabileceğini unutmamalıyız, bundan dolayı oluşabilecek manevi ve maddi kayıplara hazırlıklı olmalıyız.

Buna hazırlıklı olmakta düzenli kontrol ve raporlama ile mümkündür.

​

“Rapor istenmeden verilir.”

​

Bir çalışanın kalitesi ;  yaptığı işi ne kadar düzgün, doğru ve zamanında raporlayıp, yöneticileri ile ne zaman paylaştığı ile ölçülür.

​

Hatayı gördüğümüzde uyarmalı ihtar etmeliyiz ve mutlaka düzeltilip tekrarlanmaması için gerekli özenin gösterilip gösterilmediğini dikkatle takip etmeliyiz.

​

Hatayı sürekli tekrarlayan ile uzun vadeli beraber olmamalıyız.

​

Verilen işin yapılamamasının bahanesi hiçbir zaman başka bir iş olmamalıdır.

​

Yapılamayacak iş ile ilgili mutlaka görevi verene zamanında bilgi vermek çok önemlidir, her şeyden öte saygıdır. 

​

Yapılacak işin önemli yada önemsiz ayrımını siz yapmayın, verilen görevin karşınızdaki insan için önemli ve gerekli olduğuna konsantre olun.

Şunu hiçbir zaman unutmayın ;

“Paylaşmasını bilmeyen hiçbir zaman hiçbir şeyin sahibi olamaz”.

​

Tüm ömrünüz boyunca kendiniz gibi düşünen bir insan  arayacaksınız, ama sonunda hiç bir zaman kimsenin sizin gibi düşünemediğinin mutlaka farkına varacaksınız. Bu sebeple karşımızdakinin sizi anladığından emin olun, eğer mümkünse yazın ve imza altına alın. Çünkü imzalanan dokümanlar mutlaka işin daha dikkatli yapılmasını sağlar.

​

Bilgisini paylaşmayan, altına adam yetiştirmeyen, kendisi olmadığı zaman işinin yürümesi için gerekli altyapıyı kurmadığını tespit ettiğin çalışanı, uzun vadeli yanında barındırma.

​

Hiçbir zaman tek tedarikçi, tek müşteri ve tek çalışanla çalışma.

​

Detaycı olmak, bir adım sonrasına bakabilmek bir meziyettir. Azimle bu meziyet kazanılabilir.

​

Kurumun içinde zamanında ve doğru kişiyle paylaşılmamış bilgi, belge; İşe ve geleceğe zarar vermekten başka hiçbir şeye yaramaz.

​

Tüm çalışma hayatiniz boyunca yaşadıklarınız ve tecrübe ettiğiniz her şeyden mutlaka ders çıkarmalısınız.

Bu da sizin olgunlaşmanızı sağlayacaktır.

​

                                Saygı ve sevgilerimle,

                                Kurucu 

                                Hüseyin Kalaycıoğlu

                                Kalaycıoğlu Kültürü

                                08.08.2008

​

huseyin.kalaycioglu.com

​

iletişim

www.kalaycioglu.com

©2017